Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

CPM /

HomePage

(:selectlang:)


(Klikoni "sq" mesiper per gjuhen shqipe) This page is to help manage Church Planting Movement resources...

Notes from the Feb-2010 Conference (Click "en" above for English) Kjo faqe egziston te ndihmoje te menexhoje burrime per Levizjet e Mbjelljes se Kishes...

Vini re se ka burrime ne anglisht qe nuk jane te perkthyera ne shqip. Duhet te shikoni faqen ne anglisht per te pare keto.

Here is a list of other PAGES in this "CPM Group", regardless of language:Ja ku e ke nje liste me gjithe faqet te lidhur me "LKM", pavarresisht gjuhen:

Here is a complete list of all available attachments, regardless of language:Ja ku e ke nje liste te plote me gjithe burrimet, pavarresisht gjuhen: (:filelist:)

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 07, 2011, at 10:01 AM