Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Romans15-7

Prandaj pranoni njëri-tjetrin, sikurse edhe Krishti na pranoi për lavdinë e Perëndisë.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM