Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Romans15-14

Dhe, sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju, se edhe ju jeni plot mirësi, plot me çdo njohuri, të zotë të këshilloni njëri-tjetrin.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:14 PM