Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Romans14-13

Prandaj të mos e gjykojmë më njeri tjetrin, por më tepër gjykoni këtë: mos i vini gur pengese ose skandal vëllait.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM