Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Mark9-50

Kripa është e mirë, por nëse kripa bëhet e amësht, me se do t'i jepni shijen? Kini kripë në vetvete dhe jetoni në paqe njëri me tjetrin!''.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM