Ky është urdhërimi im: ta doni njëri-tjetrin, ashtu si unë ju kam dashur juve.