Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

John13-34

Po ju jap një urdhërim të ri: ta doni njëri-tjetrin; sikurse unë ju kam dashur, ashtu edhe ju ta doni njëri-tjetrin.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM