Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

John13-14

Në qoftë se unë, Zoti dhe Mësuesi, ju kam larë këmbët, edhe ju duhet t'i lani këmbët njëri-tjetrit.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM