Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

James5-16

Rrëfeni fajet njeri tjetrit dhe lutuni për njeri tjetrin, që të shëroheni; shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM