Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

James4-11

Mos flisni keq për njeri tjetrin, vë-llezër; ai që flet kundër vëllait dhe e gjykon vëllanë e vet, flet kundër ligjit dhe gjykon ligjin; dhe, po të gjykosh ligjin, ti nuk je zbatues i ligjit, por gjykatës.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM