Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Hebrews3-13

por nxitni njeri tjetrin çdo ditë, derisa thuhet: "Sot", që të mos ngurtësohet ndonjë nga ju prej mashtrimit të mëkatit.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM