Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Hebrews10-25

pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkë tonin, sikurse kanë zakon disa, por të nxisim njeri tjetrin, aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM