Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Galatians6-2

Mbani barrët e njëri-tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM