Mbani barrët e njëri-tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit.