Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Galatians5-26

Le të mos jemi mburravecë, duke provokuar dhe duke pasur smirë njëri-tjetrin.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM