Le të mos jemi mburravecë, duke provokuar dhe duke pasur smirë njëri-tjetrin.