Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Galatians5-13

Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri; por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por, me dashuri t'i shërbeni njëri-tjetrit.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM