Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Ephesians5-19

duke i folur njeri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj,

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM