me cdo përulësi e zemërbutësi, me durim, duke e duruar njëri-tjetrin në dashuri,