Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Ephesians4-2

me cdo përulësi e zemërbutësi, me durim, duke e duruar njëri-tjetrin në dashuri,

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM