Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë e vet; në cdo dituri, mësoni dhe këshilloni njeri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja!