Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Colossians3-16

Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë e vet; në cdo dituri, mësoni dhe këshilloni njeri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja!

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM