Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Colossians3-13

duke duruar njeri tjetrin dhe duke falur njeri tjetrin, nëqoftëse dikush ankohet kundër një tjetri; dhe sikundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM