Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

ALB

ALB.1Corinthians11-33 - Edit

Prandaj, o vëllezërit e mi, kur mblidheni për të ngrënë, pritni njeri tjetrin.


ALB.1Corinthians12-25 - Edit

që të mos kishte përcarje në trup, por të gjitha gjymtyrët të kenë të njëjtin kujdes për njera-tjetrën.


ALB.1Corinthians16-20 - Edit

Të gjithë vëllezërit ju përshëndesin; përshëndetni njëri-tjetrin me një puthje të shenjtë.


ALB.1John3-11 - Edit

Sepse ky është mesazhi që dëgjuat nga fillimi. Ta duam njeri-tjetrin,


ALB.1John3-23 - Edit

Dhe ky është urdhërimi i tij që besojmë në emrin e Birit të tij Jezu Krisht dhe ta duam njeri-tjetrin si na urdhëroi ai.


ALB.1John4-11 - Edit

Shumë të dashur, në qoftë se Perëndia na ka dashur në këtë mënyrë; edhe ne duhet ta duam njeri-tjetrin.


ALB.1John4-12 - Edit

Askush s'e ka parë ndonjëherë Perëndinë; po ta duam njeri-tjetrin, Perëndia qëndron në ne dhe dashuria e tij është e përsosur në ne.


ALB.1John4-7 - Edit

Shumë të dashur, le ta duam njeri tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia dhe kushdo që do, ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndinë.


ALB.1Peter3-8 - Edit

Dhe më në fund jini të gjithë të një mendjeje, të dhembshur, plot dashuri vëllazërore, të mëshirshëm dhe dashamirës,


ALB.1Peter4-10 - Edit

Gjithsecili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntinë që ka marrë, si kujdestarë të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë.


ALB.1Peter4-8 - Edit

dhe të keni para së gjithash një dashuri të madhe për njeri tjetrin, sepse dashuria do të mbulojë një shumicë mëkatesh.


ALB.1Peter4-9 - Edit

Jini mikpritës njëri për tjetrin, pa murmuritje.


ALB.1Peter5-14 - Edit

Përshëndetni njeri tjetrin me një të puthur dashurie. Paqja mbi ju të gjithë që jeni në Krishtin Jezus Amen.


ALB.1Peter5-5 - Edit

Gjithashtu ju, të rinjtë, nënshtrojuni pleqëve. Po, nënshtrojuni të gjithënjeri tjetrit dhe vishuni me përulje, sepse Perëndia i kundërshton krenarët, por u jep hir të përulurve.


ALB.1Thessalonians3-12 - Edit

Dhe Zoti shtoftë dhe teproftë në dashurinë për njeri tjetrin dhe për të gjithë, ashtu si edhe ne ndaj jush,


ALB.1Thessalonians4-18 - Edit

Ngushëlloni, pra, njëri-tjetrin me këto fjalë.


ALB.1Thessalonians4-9 - Edit

Sa për dashurinë vëllazërore, nuk keni nevojë që t'ju shkruaj, sepse ju vetë jeni të mësuar nga Perëndia që të doni njeri tjetrin.


ALB.1Thessalonians5-11 - Edit

Prandaj ngushëlloni njeri tjetrin dhe ndërtoni njeri tjetrin ashtu sikur edhe bëni.


ALB.2Corinthians13-12 - Edit

Përshëndetni njeri tjetrin me një puthje të shenjtë,


ALB.2John1-5 - Edit

Dhe tani të lutem ty, zonjë, jo sikur po të shkruaj një urdhërim të ri, por atë që kishim pasur nga fillimi, që ta duam njëri-tjetrin.


ALB.Colossians3-13 - Edit

duke duruar njeri tjetrin dhe duke falur njeri tjetrin, nëqoftëse dikush ankohet kundër një tjetri; dhe sikundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju.


ALB.Colossians3-16 - Edit

Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë e vet; në cdo dituri, mësoni dhe këshilloni njeri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja!


ALB.Colossians3-9 - Edit

Mos gënjeni njeri tjetrin, sepse ju e zhveshët njeriun e vjetër me veprat e tij,


ALB.Ephesians4-2 - Edit

me cdo përulësi e zemërbutësi, me durim, duke e duruar njëri-tjetrin në dashuri,


ALB.Ephesians4-32 - Edit

Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njeri me tjetrin, duke e falur njëri-tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin.


ALB.Ephesians5-19 - Edit

duke i folur njeri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj,


ALB.Ephesians5-21 - Edit

nënshtrohuni njëri-tjetrit në druajtjen e Krishtit!


ALB.Galatians5-13 - Edit

Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri; por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por, me dashuri t'i shërbeni njëri-tjetrit.


ALB.Galatians5-15 - Edit

Sepse nëse ju kafshoni dhe hani njëri-tjetrin, ruhuni mos prisheni njëri nga tjetri.


ALB.Galatians5-26 - Edit

Le të mos jemi mburravecë, duke provokuar dhe duke pasur smirë njëri-tjetrin.


ALB.Galatians6-2 - Edit

Mbani barrët e njëri-tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit.


ALB.Hebrews10-24 - Edit

Dhe le të kujdesemi për njeri tjetrin, për t'u nxitur për dashuri dhe vepra të mira,


ALB.Hebrews10-25 - Edit

pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkë tonin, sikurse kanë zakon disa, por të nxisim njeri tjetrin, aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet.


ALB.Hebrews3-13 - Edit

por nxitni njeri tjetrin çdo ditë, derisa thuhet: "Sot", që të mos ngurtësohet ndonjë nga ju prej mashtrimit të mëkatit.


ALB.James4-11 - Edit

Mos flisni keq për njeri tjetrin, vë-llezër; ai që flet kundër vëllait dhe e gjykon vëllanë e vet, flet kundër ligjit dhe gjykon ligjin; dhe, po të gjykosh ligjin, ti nuk je zbatues i ligjit, por gjykatës.


ALB.James5-16 - Edit

Rrëfeni fajet njeri tjetrit dhe lutuni për njeri tjetrin, që të shëroheni; shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt.


ALB.James5-9 - Edit

Mos u ankoni nga njeri tjetri, vëllezër, që të mos dënoheni; ja, gjykatësi është te dera.


ALB.John13-14 - Edit

Në qoftë se unë, Zoti dhe Mësuesi, ju kam larë këmbët, edhe ju duhet t'i lani këmbët njëri-tjetrit.


ALB.John13-34 - Edit

Po ju jap një urdhërim të ri: ta doni njëri-tjetrin; sikurse unë ju kam dashur, ashtu edhe ju ta doni njëri-tjetrin.


ALB.John13-35 - Edit

Prej kësaj do t'ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri-tjetrin''.


ALB.John15-12 - Edit

Ky është urdhërimi im: ta doni njëri-tjetrin, ashtu si unë ju kam dashur juve.


ALB.John15-17 - Edit

Këtë ju urdhëroj: ta doni njëri-tjetrin.


ALB.Mark9-50 - Edit

Kripa është e mirë, por nëse kripa bëhet e amësht, me se do t'i jepni shijen? Kini kripë në vetvete dhe jetoni në paqe njëri me tjetrin!''.


ALB.Philippians2-3 - Edit

Mos bëni asgjë për rivalitet as për


ALB.Romans12-10 - Edit

Duani njeri tjetrin me dashuri vëllazërore; në nderim tregoni kujdes njeri me tjetrin.


ALB.Romans12-16 - Edit

Kini të njëjtat mendime njeri me tjetrin; mos lakmoni


ALB.Romans13-8 - Edit

I can't believe you're not playing with me-ha-tt(approve sites) was so helpful.


ALB.Romans14-13 - Edit

ALB.Romans14-13 lines=4


ALB.Romans15-14 - Edit

ALB.Romans15-14 lines=4


ALB.Romans15-7 - Edit

ALB.Romans15-7 lines=4


ALB.Romans16-16 - Edit

ALB.Romans16-16 lines=4

{=$FullName}? - Edit

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:13 PM