Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

2John1-5

Dhe tani të lutem ty, zonjë, jo sikur po të shkruaj një urdhërim të ri, por atë që kishim pasur nga fillimi, që ta duam njëri-tjetrin.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM