Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

1Thessalonians4-9

Sa për dashurinë vëllazërore, nuk keni nevojë që t'ju shkruaj, sepse ju vetë jeni të mësuar nga Perëndia që të doni njeri tjetrin.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM