Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

1Thessalonians3-12

Dhe Zoti shtoftë dhe teproftë në dashurinë për njeri tjetrin dhe për të gjithë, ashtu si edhe ne ndaj jush,

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM