Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

1Peter5-5

Gjithashtu ju, të rinjtë, nënshtrojuni pleqëve. Po, nënshtrojuni të gjithënjeri tjetrit dhe vishuni me përulje, sepse Perëndia i kundërshton krenarët, por u jep hir të përulurve.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM