Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

1Peter5-14

Përshëndetni njeri tjetrin me një të puthur dashurie. Paqja mbi ju të gjithë që jeni në Krishtin Jezus Amen.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM