Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

1Peter4-8

dhe të keni para së gjithash një dashuri të madhe për njeri tjetrin, sepse dashuria do të mbulojë një shumicë mëkatesh.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM