dhe të keni para së gjithash një dashuri të madhe për njeri tjetrin, sepse dashuria do të mbulojë një shumicë mëkatesh.