Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

1Peter4-10

Gjithsecili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntinë që ka marrë, si kujdestarë të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM