Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

1Peter3-8

Dhe më në fund jini të gjithë të një mendjeje, të dhembshur, plot dashuri vëllazërore, të mëshirshëm dhe dashamirës,

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM