Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

1John4-7

Shumë të dashur, le ta duam njeri tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia dhe kushdo që do, ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndinë.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM