Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

1John4-11

Shumë të dashur, në qoftë se Perëndia na ka dashur në këtë mënyrë; edhe ne duhet ta duam njeri-tjetrin.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM