Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

1John3-23

Dhe ky është urdhërimi i tij që besojmë në emrin e Birit të tij Jezu Krisht dhe ta duam njeri-tjetrin si na urdhëroi ai.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM