Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

1Corinthians16-20

Të gjithë vëllezërit ju përshëndesin; përshëndetni njëri-tjetrin me një puthje të shenjtë.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM