që të mos kishte përcarje në trup, por të gjitha gjymtyrët të kenë të njëjtin kujdes për njera-tjetrën.