Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

1Corinthians12-25

që të mos kishte përcarje në trup, por të gjitha gjymtyrët të kenë të njëjtin kujdes për njera-tjetrën.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM